Hembygden

KLOCKRIKE

I Björn Gottliebs bok "Från det gamla Husbyfjöl" läste jag om de riksbekanta postrånarna Hjert och Tector, att de uppträtt i trakten omkring år 1874. Detta gjorde att jag blev intresserad av dem och deras liv. Tector hade ju likhet med Täcktö i Klockrike. "Konrad Pettersson Lundqvist Tectors far", Jan Peter, visade sig vara född oäkta i Klockrike den 14 november år 1797 i ?-hagen. Föräldrar var Jan Larsson och Anna Cajsa Persdotter (30 år). Bland faddrarna fanns Lars Andersson i Täcktö.
Statdräng Jan Peter Tecktor med hustru Britta Lena Wattenström kom till Vahlstad Tegelbruk år 1832. Här föddes Konrads äldre syskon, Alfred Leonard (18 dec. år 1832) och Emelia Anna (8 dec. år 1834) Familjen flyttade år 1834/35 till Rehnstad säteri i Svanshals socken. Här föddes den 30 april år 1838 Konrad. Han kom tidigt in på brottets bana.

Om "Hjert och Tecktors" liv och leverne finnes en mycket bra sammanställning (Brott och straff) benämnd "De sista att offentligen avrättas i Sverige" gjord av Hans Högman. Det finnes fler som skrivet om dem bl.a. Lennart Molander. Pugh Rogefelt har t.o.m. skrivet en visa om dem.

Brott och straff

Pugh:s visa


Tillbaka till startsidan